NOVETATS

Normes Transitòries de Dénia

- DOGV Aprovació - Plànols RU global 1:20.000 - Plànols RU sòl urbanitzat 1:5.000 - Fitxes de zona ...

PROJECTE DE EXPROPIACIÓN ESCOLA DE VOL EN ALBALAT DE LA RIBERA

Documents del projecte - Projecte de expropiació - Projecte de expropiació-Annex - Informe topogràfic - Informe topográfic-Annex...

NORMES URBANÍSTIQUES TRANSITÒRIES DE DÉNIA

- Anunci del projecte de Normes Urbanístiques Tranistòries de Dénia - Projecte de Normes Urbanístiques Transitòries de Dénia ...

ARGUMENTARI DE LA MODIFICACIÓ DE LA LOTUP

Argumentari de la modificació de la LOTUP ...

AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Text de l'avantprojecte de modificació de la Llei 5/2014 Argumentari modificació ...

RÉGIMEN URBANÍSTICO TRANSITORIO DE DÉNIA

- Proyecto de Decreto del Consell sobre el Régimen Transitorio del municipio de Dénia ...

REGLAMENTO DE REFERENCIACIÓN CARTOGRÁFICA Y FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Descarga fichas para rellenar DECRETO 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se apreuba el Reglamento por el que se determina la...

PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN VIGOR

Instrumenos de planeamiento en vigor ...

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES

- Esquema del porcedimiento de tramitación y aprobación de planes. ...

Mostrant 1 - 10 de 11 resultats
Articles per pàgina 10
de 2