Visualització de contingut web

Ajudes al Lloguer 2017

  

      AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES   2017

 

SEGONA RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2017 PER AMPLIACIÓ DE CRÈDIT.

 

RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2017.LLISTATS DEFINITIUS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de novembre de 2017, de la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge convocades mitjançant una Resolució de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen les ajudes per a l'exercici 2017. Ajudes finançades pel Ministeri de Foment.

En data 24 de novembre de 2017 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de la Directora General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana per la qual es resolen les sol·licituds de la convocatòria d'ajudes de LLOGUER per a l'exercici 2017.

CONCESSIÓ D'AJUDES ADDIONALS DEL 10% per atendre el pagament de la renta del  lloguer per a les situacions d'especial vulnerabilitat. Aquestes ajudes són complementàries a les publicades en data 24 de novembre.

 

El Consell s'ha compromés a col.laborar amb aquelles persones que més ho necessiten per a que puguen accedir a un habitatge en lloguer, i ha pres mesures per a implantar la línia d'ajudes que done resposta a les necessitats de la ciutadania.

En els exercicis 2015 i 2016 ja varen ser convocades ajudes per al lloguer. La convocatòria realitzada en l'exercici 2015 va suposar un elevat interés per a la ciutadania, que s'inclinà a més a més al gaudi d'un habitatge en lloguer, i ha triplicat a l'exercici 2016 el número de sol.licituds.

Per tot això, per a l'exercici 2017 van a convocar-se de nou les ajudes, amb un pressupost per a les mateixes de 8.587.850,00 euros.

 

AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES

 

 

Bases

ORDRE 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d' Ajudes al Lloguer d'Habitatges.

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatges.

 

RESOLUCIÓ, de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges.

 

Guia informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2017

 

Manual per a tramitar l'ajuda

 

Tràmits

Tràmit per a sol.licitar l'ajuda.

 

 Si té problemes amb el formulari electrònic pot:

  - cridar al 012

  - enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

 

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

 

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

AJUNTAMENTS

TECG - Aportació de documentació, pels Servicis Socials municipals, relativa a la situació d'especial vulnerabilitat dels sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatge.

 

Més informació sobre les ajudes al lloguer en:

 ajudeslloguer@gva.es