Visualització de contingut web

Ajudes Pla Renhata

Pla de Reforma Interior d'Habitatges

Plan Renhata

  • Bases

ORDRE 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

  • Convocatòria d'ajudes

Correcció de sol·licitud d'ajudes Pla RENHATA 2019

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 30 de juliol de 2019 inclòs.

Impressos associats a aquest tràmit:

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat