Dependències - València

Serveis centrals
 

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA
SUBDIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA
 

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77

46018 VALÈNCIA

 

Serveis territorials

 

SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - VALÈNCIA

C/ Gregori Gea, 27
46009 VALÈNCIA

 

Telèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon 
 

Des de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 012
 

Des de fora de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 96 386 60 00