Dependències - Castelló

Serveis territorials:
 

SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - CASTELLÓ

Av. del Mar, 16
12003 Castelló
 

Telèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon 
 

Des de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 012
 

Des de fora de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 96 386 60 00