Dependències - Alacant

Serveis territorials

SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE Y REHABILITACIÓ - ALACANT


Av. Aguilera, 1-entreplanta
03007 Alacant
 

Telèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon 
 

Des de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 012
 

Des de fora de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 96 386 60 00