La Generalitat aprova el nou projecte de transport en autobús que millora l'oferta i el servei en l'àrea metropolitana d'Alacant nord-oest

24/05/2019

- El projecte CV-208 atendrà una població de prop de 392.000 habitants i farà prop d'1.551.000 quilòmetres anuals
- La nova ordenació connectarà durant tot l'any Agost i Sant Vicent del Raspeig amb la Universitat d'Alacant, l'hospital i la platja de Sant Joan



La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat el nou projecte de servei públic de transport de persones 'CV-208 Alacant metropolitana nord-oest' després del procés d'informació pública en el qual han presentat propostes els ajuntaments, les entitats, les empreses, els sindicats i els grups polítics, segons publica el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV).

El nou contracte optimitza l'oferta actual i atendrà una població de prop de 392.000 habitants, per a la qual cosa disposarà d'un mínim de 27 autobusos i farà prop d'1.551.000 quilòmetres anuals.

La nova ordenació de les línies millora de manera important l'oferta actual i connecta durant tot l'any Agost i Sant Vicent del Raspeig amb la Universitat d'Alacant, l'hospital de Sant Joan i la platja de Sant Joan.

L'ordenació del servei forma part de la reordenació completa en tota la Comunitat que ha dut a terme la Generalitat per a garantir el transport públic en el 100 % dels municipis.

Millores incorporades en la participació pública

Com a resultat de l'acceptació d'al·legacions presentades, cal destacar que s'ha inclòs la sol·licitud de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig d'augmentar el nivell del servei en la línia 5 en hora punta en el període lectiu universitari.

També s'ha incorporat la proposta de l'Ajuntament d'Agost d'augmentar la capacitat del vehicle i prolongar, a més, l'itinerari fins a Alacant en hora punta de matí i a migdia. De la mateixa manera, es farà un reajustament de les expedicions diàries per a adaptar-se als horaris proposats.

Pel que fa a les al·legacions de l'Ajuntament d'Alacant, s'ha estimat parcialment introduir un aclariment en la matriu de trànsits autoritzats, de manera que es mantinga la continuïtat del servei i es puga reformular i coordinar de manera diferent, d'acord amb el consistori, per a oferir als viatgers un servei de qualitat, fàcil d'utilitzar i eficient.

Característiques del nou projecte

Aquesta concessió correspon a la part nord-oest de la nova àrea metropolitana d'Alacant i conté els termes d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig i Agost; consolida l'eix de transport actual entre Sant Vicent i Alacant, així com la connexió de Sant Vicent del Raspeig amb la platja de Sant Joan durant tot l'any. Hi inclou també les connexions entre Agost i Sant Vicent, entre La Alcoraya i Sant Vicent i entre Alacant i l'aeroport.

Així mateix, es manté l'hospital de Sant Joan com a bescanviador principal de la xarxa, de manera que es consolida la connexió de Sant Vicent del Raspeig amb Mutxamel, Sant Joan i el Campello durant tot l'any.

La nova concessió incorpora millores importants com ara la connexió directa durant tot el dia del municipi d'Agost amb la Universitat d'Alacant i l'Hospital Sant Vicent del Raspeig.

A més, es millora l'oferta actual pel que fa al nombre d'expedicions a Agost. Els usuaris disposaran de huit expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres laborables d'hivern, en lloc de les sis que hi ha actualment. En el període estival, disposaran de sis expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres laborables, en lloc de les quatre que hi ha actualment.

Durant tot l'any, tindran quatre expedicions d'anada i tornada els dissabtes laborables, en lloc de tres. Així mateix, disposaran de tres expedicions d'anada i tornada els diumenges i els festius, la qual cosa suposa una millora notable atès que actualment no gaudeixen d'aquest servei durant aquests dies.

Pel que fa a això, convé destacar que la nova concessió manté, entre d'altres, algunes millores, ja fetes per la Generalitat. La primera d'aquestes és la millora del nombre d'expedicions per a Sant Vicent en la línia que connecta amb Alacant, que passa per la Universitat, que manté la millora de la freqüència de 9 a 8 minuts.

A més, en la línia que connecta Sant Vicent amb la platja de Sant Joan, via hospital, es reforcen les hores punta amb 14 expedicions per sentit en dies lectius universitaris. En el període estival, es mantenen les huit expedicions d'anada i tornada tots els dies de la setmana.

A més, es consoliden les millores dutes a terme per a l'intercanvi modal; per als usuaris d'Agost en la connexió amb el TRAM, en Sant Vicent; en la línia d'autobús que va a Alacant, en les parades de Sant Vicent, i en la línia d'autobús que va a l'hospital i la platja de Sant Joan, en la parada de la Universitat d'Alacant.

També es consoliden les millores per als usuaris de La Alcoraya amb la connexió amb Renfe, a Sant Vicent; en la línia d'autobús que va a Alacant en les primeres parades de Sant Vicent, i en la connexió amb la línia d'autobús que va a l'hospital de Sant Joan i la platja de Sant Joan, en les parades de Sant Vicent (només a l'estiu).

Per als usuaris de Tángel es manté la connexió amb les línies d'autobús que van a Alacant, Mutxamel, Sant Joan, l'Albufereta i el Campello, al bescanviador de l'hospital de Sant Joan.

Pel que fa als usuaris de la platja de Sant Joan i l'Albufereta, es conserva la connexió amb les línies d'autobús que van a Alacant, Mutxamel, Sant Joan i el Campello, al bescanviador de l'hospital de Sant Joan, així com la connexió amb el TRAM, a les parades situades a la platja de Sant Joan.

Per als usuaris i les usuàries de Sant Vicent també es consolida la connexió amb el TRAM a la parada d'Universitat; per als usuaris de l'aeroport, la connexió amb Renfe, a l'estació central d'Alacant i San Gabriel i amb el TRAM, a la parada del Mercat.

Finalment, cal destacar que es manté el nou recorregut de la línia que va des de la Universitat d'Alacant a la platja de Sant Joan i passa per la CV-821, en lloc de l'anterior recorregut per l'A-70, de manera que es consolida així la millora en la cobertura poblacional.

Tots els vehicles adscrits al contracte compliran amb la directiva europea d'accessibilitat i altres característiques establides en la Llei d'accessibilitat universal al sistema de transports de la Comunitat Valenciana; hauran d'estar homologats i complir la normativa vigent en el moment de l'adscripció d'aquests.

Així mateix, els vehicles estaran equipats amb un modern sistema d'ajuda a l'explotació (SAE), basat en sistemes de localització geoposicionada per satèl·lit i comunicacions de dades de última generació, que proporcionarà en temps real la informació requerida per la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

El nou contracte es prestarà durant un termini de 10 anys i s'estima que el servei que es proporcionarà suposarà per a la Generalitat una aportació econòmica per a cobrir el dèficit d'explotació d'1,35 milions d'euros anuals.