La Generalitat aprova el nou projecte de transport en autobús que millora l'oferta i el servei en l'àrea metropolitana nord d'Alacant

24/05/2019

- El projecte CV-207 atendrà una població de més de 409.000 habitants i es faran més d'1.541.000 quilòmetres anuals
- La nova ordenació millora la connexió amb els principals eixos de la comarca i garanteix la connexió durant tot l'any dels municipis d'Aigües, Busot, el Campello, Mutxamel i Sant Joan amb la universitat i l'hospitalLa Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat el nou projecte de servei públic de transport de viatgers 'CV-207 Alacant metropolitana nord' després del procés d'informació pública en el qual han presentat propostes els ajuntaments, les entitats, les empreses, els sindicats i els grups polítics, segons publica el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV).

El nou contracte optimitza l'oferta actual i atendrà una població de més de 409.000 habitants, per a la qual cosa disposarà d'un mínim de 21 autobusos i farà més d'1.541.000 quilòmetres anuals.

L'ordenació nova de les línies millora de manera important l'oferta de servei actual de la comarca de l´Alacantí i es consolidaran els eixos de transport actuals entre el Campello, Sant Joan i Mutxamel amb Alacant, així com la connexió de Mutxamel amb la platja de Sant Joan.

També es mantindrà l'hospital de Sant Joan com a bescanviador principal, de manera que consolide la connexió del Campello, Mutxamel i Sant Joan amb la Universitat d'Alacant, a Sant Vicent del Raspeig, i amb la platja de Sant Joan.

L'ordenació del servei forma part de la reordenació completa en tota la Comunitat que ha dut a terme la Generalitat per a garantir el transport públic en el 100 % dels municipis.

Millores incorporades en la participació pública

Com a resultat de l'acceptació d'al·legacions que s'han presentat, cal destacar que s'ha inclòs la sol·licitud de l'Ajuntament de Mutxamel de mantindre el servei de la línia 4 (antiga línia 31) durant tot l'any, així com fer, en hora punta de matí de dilluns a divendres laborables, expedicions que vagen directes a Alacant sense parar a l'hospital de Sant Joan.

També s'ha incorporat la proposta presentada per l'Ajuntament d'Aigües d'incloure una expedició a mitjan matí que connecte aquest municipi amb el Campello, així com una parada a la urbanització Sierra Marina.

En relació amb les al·legacions presentades per partits i associacions de Sant Joan, s'ha estimat adequar els horaris de la línia 1 als horaris laborals i escolars.

Pel que fa a les al·legacions de l'Ajuntament d'Alacant, s'ha estimat parcialment introduir un aclariment en la matriu de trànsits autoritzats, de manera que es mantinga la continuïtat del servei y es puga reformular i coordinar de manera diferent, d'acord amb el consistori, amb l'objectiu d'oferir als viatgers un servei de qualitat, fàcil d'utilitzar i eficient.

Característiques del nou servei

Pel que fa a la situació actual, el servei presenta millores importants, com ara la connexió durant tot l'any dels municipis d'Aigües, Busot, el Campello, Mutxamel i Sant Joan amb la universitat a Sant Vicent i l'hospital de Sant Joan.

Pel que fa al nombre d'expedicions, la millora de l'oferta serà substancial. Els usuaris de Busot i Aigües disposaran de quatre expedicions diàries d'anada al Campello i tres de tornada de dilluns a dissabte; i dues expedicions d'anada i tornada els diumenges i els festius, de manera que es millora l'única expedició diària d'anada i tornada que tenen actualment.

A més, els usuaris i les usuàries d'Aigües disposaran de tres expedicions diàries d'anada i quatre de tornada de dilluns a dissabte, i dos d'anada i tornada els diumenges i els festius a Mutxamel, que passen per Busot, uns municipis amb els quals no té connexió en l'actualitat.

L'intercanvi modal és una altra de les grans millores del servei per a persones d'Aigües i Busot, amb el TRAM al Campello; Aigües i Busot, que podran coordinar en les primeres parades de Mutxamel amb la línia d'autobús que va a Alacant, via hospital de Sant Joan; el Campello, Mutxamel i Sant Joan, que podran coordinar en el bescanviador de l'hospital de Sant Joan amb la línia d'autobús que va a la universitat i a la platja de Sant Joan.

Es consoliden també les millores en les freqüències. En concret, en la línia que va de Mutxamel a Alacant, i passa per Sant Joan, es manté la millora de la freqüència de 10 minuts a 8-9 minuts en hora punta.

Tots els vehicles adscrits al contracte compliran amb la directiva europea d'accessibilitat i altres característiques establides en la Llei d'accessibilitat universal al sistema de transports de la Comunitat Valenciana; hauran d'estar homologats, i complir amb la normativa vigent en el moment de l'adscripció d'aquests.

Així mateix, els vehicles estaran equipats amb un modern sistema d'ajuda a l'explotació (SAE), basat en sistemes de localització geoposicionada per satèl·lit i comunicacions de dades d'última generació, que proporcionarà en temps real la informació requerida per la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

El nou contracte es prestarà durant un termini de 10 anys i s'estima que el servei que es proporcionarà suposarà per a la Generalitat una aportació econòmica per a cobrir el dèficit d'explotació de 2,7 milions d'euros anuals.