El Consell aprova les actuacions de 2019 per a la regeneració del barri Santa Isabel de Sant Vicent del Raspeig

24/05/2019

- Les actuacions, que s'estan duent a terme en tres fases, comprenen la rehabilitació de 192 habitatges, així com les obres de reurbanització de l'entorn d'aquests
- Per a enguany, 2019, la suma del pressupost destinat a aquests treballs ascendeix a prop d'1,3 milions d'euros, del quals la Generalitat aporta 400.000 euros

El Consell ha aprovat tres convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a gestionar les actuacions de l'àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU) del barri de Santa Isabel d'aquest municipi per a l'any 2019, en el marc del Pla estatal d'habitatge 2013-2016, que permet que les actuacions s'executen fins el 31 de desembre de 2019, i en el marc del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, respectivament.

Entre les tres actuacions de l'ARRU de Santa Isabel, fase I, fase II i III, de caràcter pluriennal, sumen una inversió total de prop de 3,5 milions d'euros, que es destinen a la rehabilitació de 192 habitatges, així com a les obres de reurbanització i el desenvolupament de les funcions de gestió tècnica i informació per mitjà de l'equip tècnic de gestió. Per a enguany, 2019, la suma del pressupost destinat a aquests treballs ascendeix a prop d'1,3 milions d'euros, dels quals la Generalitat aporta 400.000 euros.

72 habitatges

El primer dels convenis, dins del Pla estatal d'habitatge 2013-2016, estableix una pròrroga per a l'exercici 2019 amb una inversió de 462.232,31 euros. D'aquesta quantitat, la Generalitat n'aportarà 165.729,52 euros i el Ministeri de Foment, 296.502,79 euros.

El conveni, subscrit entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, pel qual es va declarar el barri de Santa Isabel àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU), estima una inversió total de 996.648 euros que han d'aportar el Ministeri de Foment, la Generalitat i l'Ajuntament.

Aquesta actuació que s'està duent a terme comprén la rehabilitació de 72 habitatges del bloc 21 del barri de Santa Isabel.

84 habitatges

El segon conveni, dins del Pla estatal d'habitatge 2013-2016, que estableix també una pròrroga per a l'exercici 2019, preveu una inversió de 96.030 euros, dels quals la Generalitat aporta 31.834 euros i el Ministeri de Foment, 64.195,81 euros per a obres de rehabilitació de 84 habitatges als blocs 24 i 25 del barri de Santa Isabel.

Aquesta actuació suma un cost total de 868.218,58 euros.

36 habitatges

La tercera fase, prevista dins del nou Pla estatal d'habitatge 2018-2021, inclou la rehabilitació de 36 habitatges, a més de la gestió tècnica i la informació necessària a través d'un equip tècnic, així com els reallotjaments, amb un cost total d'1.601.000 euros.

D'aquesta manera, per a l'exercici 2019, el Consell ha aprovat la quantitat de 733.000 euros, dels quals el Ministeri de Foment aporta 533.000 i la Generalitat, 200.000 euros, per a la rehabilitació del bloc 67 del barri de Santa Isabel de San Vicent del Raspeig.

Amb aquestes actuacions, el Consell aposta fermament per actuar a la ciutat consolidada i, per tant, per la rehabilitació urbana i rural per a recuperar habitatges als nuclis històrics i els espais urbans i rurals dels pobles de la Comunitat.

Arxius relacionats