Informe d' Evaluació de l'Edifici (IEE.CV)

Informe d' Avaluació de l'Edifici (IEE.CV)

 

Què és l'IEE.CV?

És un document tècnic que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb l'estat de conservació, les condicions d'accessibilitat i el certificat d'eficiència energètica.
És, per tant, un document que ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, alhora que complir l'obligació urbanística per a edificacions de més de 50 anys i edificacions catalogades.
S'haurà de realitzar cada 10 anys.

 

 

 


 

Quan és necessari l'IEEV.CV?

Els  propietaris d'edificis de tipología residencial d'habitatge col.lectiu hauran de promoure la realització de l'informe IEEV.CV en els supòsits segúents.

1.- En edificis d'antiguitat superior a 50anys.

2.- Edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes pùbliquesper a obres de rehabilitació.

3.-.En edificis catalogats, i en aquells que així ho determine la normativa autonòmica o municipal.

Normativa reguladora:

 

Com pot el professional realitzar  l'IEEV.CV?

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori posa a la disposició dels técnics competents, perquè  actuant per encàrrec del propietari o comunitat de propietaris de l'edifici, a través de la seua página web, el programa informátic IEE.CVWIN, de descàrrega lliure, puguen realitzar l'informe, que s'estableix com a eina autoritzada per a la redacció d'aquest, cal tindrer en compte que els croquis referents a accessibilidad hauran d'incloure's  en format jpg. Igualment el manual Tècnic de suport a la redacció de l`IEEV.CV, està en aquesta página web.                                                     

 

L' IEEV.CV un document a incorporar al procedimient de rehabilitació

L'informe d'avaluació de l'edifici de la Comunitat Valenciana (IEE.CV) ha d' incorporar-se a la documentació necessària per a la tramitació d`ajudes públiques a la rehabilitació.
Com a conseqüència d`això, el propietari o les comunitats de propietaris, hauran de dirigir-se als professionals competents, per a contractar l'elaboració de l`informe i incloure'l a la documentació requerida per a accedir a les ajudes esmentades.

  

Quins professionals els realitzaran?

El redactor de l'informe, ha de ser un professional competent en matèria d'edificació residencial, d'acord amb el que disposa la Llei 38/99, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA

 

CANVI D'APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A ELABORAR ELS IEEV.CV

 

Ja esta disponible la nova versió de l'aplicació informàtica IEEV.CV (Versió 3.0.0) per a elaborar els informes d'Avaluació d'Edificis d'ús residencial de Vivenda a la Comunitat Valenciana, IEEV.CV.

Esta nova versió és la que haurà d'utilitzar-se per a elaborar els IEEV.CV que es registren a partir del 7 d'agost de 2018, data en què entra en vigor el Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial vivenda i el seu Registre autonòmic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

Descàrrega de l'aplicació informàtica IEEV.CV (Versió 3.0.0)

Si desitja descarregar l'aplicació accedisca al següent enllaç

 

Manual IEEV.CV

Si desitja descarregar el manual accedisca al següent enllaç