Visualització de contingut web

Rehabilitació d'edificis. Conservació i/o accessibilitat

 

Bases

ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

TERMINI DE SOL·LICITUDS DE L'11 DE JULIOL AL 6 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Tràmit sol·licitud (finalitzat)

Una vegada omplit este tràmit, comprove si ha de fer l'alta telemàtica, una a una, de les vivendes que, d'acord amb la base Octava de l'Ordre 7/2018 de 23 de juny, tinguen dret a una subvenció complementària per tindre ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (<22.558,77€) o perquè residisquen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys, si es tracta d'actuacions d'accessibilitat. De ser aixina, utilitze per a això, quantes vegades ho precise, el tràmit següent:

 

ALTA TELEMÀTICA DE JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS, RHB 90022

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes 2018 per la rehabilitació   de l'edifici. CONSERVACIÓ I/O ACCESSIBILITAT. 9/11/2018

Aportació documental o subsanació d'inconvenients

Documents associats a l'expedient

Justificació d'ingressos de la unitat de convivència i de les persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys

 

AMPLIACIÓ de termini d'esmena d'objeccions

Com a conseqüència dels problemes tècnics produïts en la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat que han impedit la tramitació telemàtica en diverses franges horàries del dia de hui 23 de novembre de 2018, en interés de les persones sol·licitants que hagen pogut veure's afectades, s'ha acordat ampliar el termini  per a l'esmena  de les objeccions dels expedients d'ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la consevació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. En conseqüència, el termini d'esmena telemàtica d'objeccions queda prorrogat fins a les 23.59 hores del dia 26 de novembre de 2018.