Visualització de contingut web

Rehabilitació d'edificis. Conservació i/o accessibilitat

 

Bases

ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

TERMINI DE SOL·LICITUDS DE L'11 DE JULIOL AL 6 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Tràmit sol·licitud (finalitzat)

Una vegada omplit este tràmit, comprove si ha de fer l'alta telemàtica, una a una, de les vivendes que, d'acord amb la base Octava de l'Ordre 7/2018 de 23 de juny, tinguen dret a una subvenció complementària per tindre ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (<22.558,77€) o perquè residisquen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys, si es tracta d'actuacions d'accessibilitat. De ser aixina, utilitze per a això, quantes vegades ho precise, el tràmit següent:

 

ALTA TELEMÀTICA DE JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS, RHB 90022

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes 2018 per la rehabilitació   de l'edifici. CONSERVACIÓ I/O ACCESSIBILITAT. 9/11/2018

Aportació documental o subsanació d'inconvenients

Documents associats a l'expedient

Justificació d'ingressos de la unitat de convivència i de les persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys