Transport públic de viatgers per carretera - Procediments administratius

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
TECG - Diligenciat de llibres de transport Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Autorització per a transport públic de viatgers en autobús. Requerix certificat digital Información del trámite en el PROP   Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Sol·licitud d'autorització de nou quadre de tarifes d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Autorització de servici públic regular d'ús especial per al transport de productors o col·lectiu d'usuaris Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
Modificació de les condicions d'explotació d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Visat d'autoritzacions de transport privat complementari de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP   Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Visat d'autoritzacions de transport públic de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP   Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP   Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Adscripció, substitució o baixa de vehicles afectes a una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento