Visualització de contingut web

Transport de mercaderies - Transport públic de mercaderies

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Empreses      
Obtindre nova autorització Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Obtindre nova autorització de vehicles de fins a 3.500 Kg Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento
Renúncia Informació del tràmit al PROP    
Canvi de residència Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Transmissió Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Visat Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Còpies (vehicles)      
Obtindre una còpia certificada Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Obtindre còpia certificada de vehicles de fins a 3.500 Kg Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento
Substituir un vehicle  Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Reduir el nombre de còpies Informació del tràmit al PROP    
Duplicat Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Diligenciat de llibres de transport, llibres de grues mercaderies Información del trámite en el PROP PDF de la sol·licitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento