Visualització de contingut web

Taxis - Procediments administratius

Concepto Trámite Solicitud  
TECG - Targeta identificativa del conductor en la prestació del servei de taxi Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud
MIN - Atorgament de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi) Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud
Sol·licitud de recollida de Viatgers en Ports i Aeroports per taxis l'autorització dels quals estiga *residenciada en un altre municipi Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud  
TECG - Visat / Rehabilitació de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi) Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud

TECG - Aixecament de suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi)

Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud
Sol·licitud per a prestar serveis concertats d'acte-taxis en l'àrea de València Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud  
TECG - Sol·licitud de renovació del certificat de competència professional per a l'exercici de l'activitat de taxista de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud
Suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi) Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud
TECG - Transmissió (canvi de titular) de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi) Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud
Substitució (canvi de vehicle) en l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi) Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud

TECG - Diligència de llibres de transport.

Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud

 

Visualització de contingut web

Exàmens - Inscripció a les proves

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Taxi      
TECE - Sol·licitud de proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento