Transport de mercaderies - Transport privat complementari de mercaderíes

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Empreses      
Obtindre nova autorització Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Renúncia Informació del tràmit al PROP    
Canvi de residència Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Visat Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Còpies (vehicles)      
Obtindre una còpia certificada Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Reduir el nombre de còpies Informació del tràmit al PROP    
Duplicat Informació del tràmit al PROP   Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment