Juntes arbitrals - Presentació

Les juntes arbitrals del transport, creades amb el propòsit principal d'establir una via senzilla i ràpida per a la resolució de controvèrsies sobre el compliment del contracte de transport terrestre i d'activitats auxiliars, tant en l'àmbit de mercaderies com el de viatgers, estenen la seua competència a un ampli ventall de servicis de transports, entre els quals podríem destacar:
  • Els transports urbans de viatgers (fonamentalment amb autobús o taxi).
  • Els transports interurbans de viatgers per carretera (essencialment, línies regulars d'autobusos, servicis discrecionals d'autobús, taxi) i per ferrocarril.
  • Els transports terrestres de mercaderies (de càrrega completa o càrrega fraccionada, nacionals o internacionals, per carretera o per ferrocarril).
  • En determinats casos, quan es tracta de transport combinat (avió-transport terrestres; vaixell-transport terrestre).
Tenint en compte l'extensió geogràfica de la Comunitat i amb el propòsit de facilitar l'accés a les juntes arbitrals, ha sigut creat un òrgan arbitral en cada capital de les províncies que componen la Comunitat. D'esta manera, es reduïxen considerablement els desplaçaments per a plantejar reclamacions, assistir a vistes orals o realitzar qualsevol altra actuació per part dels interessats. Per mitjà de les juntes arbitrals, els usuaris, carregadors, transportistes i intermediaris del transport tenen a la seua disposició un procediment simplificat i ràpid per a la resolució de les seues controvèrsies sense intervenció obligatòria ni d'advocat ni de procurador. A més, el procediment és totalment gratuït. Les juntes arbitrals oferixen, en suma, un marc per a la resolució de les controvèrsies i la resta d'assumptes de la seua competència, plenament adaptat al dinamisme i l'agilitat amb què es desenrotlla el trànsit mercantil en el sector del transport. Amb la publicació d'estes pàgines en Internet, es pretén oferir un resum sobre els principals aspectes dels dits òrgans. Per a un coneixement més profund sobre la matèria s'oferix una relació de la principal normativa aplicable. En tot cas, l'aclariment de qualsevol dubte o l'ampliació de la informació pot ser obtinguda dirigint-se al servici de juntes arbitrals o, si es preferix, a qualsevol de les juntes arbitrals provincials.