Visualització de contingut web

Inspecció, sancions i reclamacions

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Inspecció, sancions i reclamacions      

TECG - Presentació de denúncies, reclamacions i queixes en matèria de transport terrestre.

Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud
 

TECG - Aportació d'escrits i documents en procediments sancionadors per infraccions a la normativa de transport terrestre.

Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud  
TECG - Aportació de documentació requerida en inspeccions en matèria de transport terrestre per carretera Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud