Visualització de contingut web

Taxis - Expedició dels certificats

NOTA SOBRE ELS CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL DE CONVOCATÒRIA:
 
Els certificats de competència professional per a la prestació del servici de Taxi en les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana, s'expedixen tan ràpidament com siga possible una vegada s'hagen publicat les llistes definitives d'aprovats de l'última convocatòria realitzada.
 
Quan estiguen disponibles, les persones interessades, o els representants autoritzats, podran retirar-los facilitant l'exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament de la taxa corresponent, en els llocs que s'indiquen, segons la província d'examen:
 
 • València
  Direcció General de Obres Públiques, Transport i Mobilitat
  C/ De la Democràcia, 77 (abans C/ Castán Tobeñas)
  Torre 1 - Ciutat Administrativa Nou d'Octubre
  46018 València.
   
 • Alacant
  Servici Territorial de Transports d'Alacant
  Avg. Aguilera, 1 - 6ª
  03007 Alacant

 

 • Castelló
  Servici Territorial de Transports de Castelló
  Avg. del Mar, 16
  12003 Castelló