Transport escolar - Sol·licitud d'autorització de servici públic regular

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Transport Escolar      
TECG - Sol·licitud d'autorització de servici públic regular d'ús especial per al transport d'escolars Informació del tràmit al web del PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment