Exàmens - Inscripció a les proves

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Certificat d'aptitud professional      

Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera

  Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procedimeno