Exàmens - Pròximes convocatòries

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2018.