Qualitat Ambiental

L'atmosfera és un mitjà molt sensible que arreplega diversos tipus de contaminants. Aquestos contaminants tenen el seu origen principalment en determinades categories d'instal·lacions industrials. En este apartat s'estan oferint actualment la denominades Instal·lacions IPPC, que són aquelles que requerixen una certa autorització ambiental donat el seu possible efecte sobre el Medi Ambient.