Visualització de contingut web

Procediments administratius - Escoles nàutiques

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzada la inscripció. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Escola d'ensenyances nauticoesportives (EEND)      
Sol·licitud de registre d'EEND. PROP Acrobat readerAcrobat reader
Modificació de registre d'EEND. PROP Acrobat reader
Alta d'instructors per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader
Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader
Comunicació i realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader