Detalle Notícia

Tramitació d'ajudes d'habitatge de plans 2005-2008 i 2009-2012

Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a procedimients de...

Declarac_autorizac_pago_subv_99999.pdf

Declarac_autorizac_pago_subv_99999.pdf

Ajudes al lloguer d'habitatge

    Bases i convocatòria ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del...

Drets de tanteg i retracte en favor de la Generalitat

Exercici dels drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat Valenciana sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública,...

Ajudes al lloguer per a joves

    Bases i convocatòria ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del...

Calculo precios maximos de vivienda protegida

Preus màxims Sol·licitud d'informació dels preus màxims de venda i renda d'habitatges protegits i del termini de protecció. ...

PRECIOS Máximos Pdf1.pdf

PRECIOS Máximos Pdf1.pdf

Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Bases ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases...

Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Eficiència energètica

Bases ORDRE 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases...

Ajudes Pla Renhata

Pla de Reforma Interior d'Habitatges Bases ORDRE 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i...

Mostrant 1 - 10 de 1.212 resultats
Articles per pàgina 10
de 122