Visualització de contingut web

Ajudes Plan RENHATA

PLA  RENHATA 2017

Pla de Reforma d'Interiors, Accessibilitat i Eficiència Energètica

El Govern Valencià està compromés en l'aposta per polítiques que milloren les condicions i la qualitat dels habitatges per a millorar-ne la conservació, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

A més, la Generalitat també treballa per a fomentar l'activitat económica del sector de la construcció que ha sigut durament castigat per la crisi i, sobretot, el sector de producció de materials com ara revestiments ceràmics o pedra.

Per això, s'ha pressupostat 3.000.000 euros per al pla d'ajudes de reforma de banys, cuines i obres accessibilitat.

 

Pla de Reforma Interior d'Habitatges

 

RESOLUCIÓ de 2 d'agost, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i   Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant una Ordre 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, convocades per mitjà de Resolució de 9 de març de 2017, en el marc del Pla de Reforma Interior d'Habitatge, Pla RENHATA 2017

 

  • Llistat DEFINITIU d'ajudes Pla RENHATA 2017

CASTELLÓ VALÈNCIA ALACANT
Concedides Concedides Concedides
Denegades Denegades Denegades

Més informació