Visualització de contingut web

Ajudes al Lloguer 2017

  

      AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES   2017

 

D'acord amb el que dispossa l'apartat 2, de la base Desena de l'Orde 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedix a publicar en la web de la Conselleria el llistat provisional de sol·lituds el dia 22 DE SETEMBRE.

El termini per a formular al·legaciones, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és de DEU DIES HÀBILES (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) a comptar de l'endemà de la present publicació dels llistats en la web de la Conselleria.

Fins al pròxim dia 6 D'OCTUBRE, INCLUSIVAMENT, es podrà presentar la documentació requerida per a completar la sol·litud.

 

PUBLICACIÓ DELS LLISTATS DE LES SOL·LITUDS D'AJUDES AL LLOGUER DE LA CONVOCATÒRIA 2017 I EL SEU ESTAT. NOTIFICACIÓ D'OBJECCIONS.

La presentació de les al·legacions i/o documentació es podrà bé realitzar telemàticament, o bé mitjà de la seua presentació en paper dirigint-se al Servici Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita el seu expedient.

Esmena d'objeccions sol·licituds ajudes al lloguer 2017

Llistat complementari al llistat provisional d'esmenes

 

El Consell s'ha compromés a col.laborar amb aquelles persones que més ho necessiten per a que puguen accedir a un habitatge en lloguer, i ha pres mesures per a implantar la línia d'ajudes que done resposta a les necessitats de la ciutadania.

En els exercicis 2015 i 2016 ja varen ser convocades ajudes per al lloguer. La convocatòria realitzada en l'exercici 2015 va suposar un elevat interés per a la ciutadania, que s'inclinà a més a més al gaudi d'un habitatge en lloguer, i ha triplicat a l'exercici 2016 el número de sol.licituds.

Per tot això, per a l'exercici 2017 van a convocar-se de nou les ajudes, amb un pressupost per a les mateixes de 8.587.850,00 euros.

 

AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES

 

Obert el termini de sol.licitud fins el 5 de juny.

 

Bases

ORDRE 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d' Ajudes al Lloguer d'Habitatges.

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatges.

 

RESOLUCIÓ, de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges.

 

Guia informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2017

 

Manual per a tramitar l'ajuda

 

Tràmits

Tràmit per a sol.licitar l'ajuda.

 

 Si té problemes amb el formulari electrònic pot:

  - cridar al 012

  - enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

 

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

 

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

AJUNTAMENTS

TECG - Aportació de documentació, pels Servicis Socials municipals, relativa a la situació d'especial vulnerabilitat dels sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatge.

 

Més informació sobre les ajudes al lloguer en:

 ajudeslloguer@gva.es