Ajudes Convocatòries 2020

« Ves enrere

Ajudes al lloguer Covid-19

Ajudes al lloguer Covid-19

 

 

AVÍS IMPORTANT

A partir del dia 1 de juny de 2020 podràs presentar la teua sol·licitud d'ajudes al lloguer per motiu de la COVID-19.

El termini finalitza el 30 de juny a les 12 hores.

L'atenció presencial serà molt limitada. Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres en el telèfon 012 d'atenció a la ciutadania de la Generalitat o escriu-nos a aquesta adreça ajudeslloguer@gva.es.

Si necessites registrar la teua sol·licitud perquè ja la tens omplida, ho pots fer a:
- Alacant, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. Aguilera, 1
- Castelló, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. del Mar, 16
- València, a la Direcció Territorial d'Habitatge: c/ Gregori Gea, 27

Però també et pots adreçar:
- Al teu ajuntament o a qualsevol registre d'una administració estatal, autonòmica o local
- A les oficines de Correos
- A les oficines d'assistència en matèria de registres

Lamentablement, per la COVID-19, l'atenció presencial serà molt excepcional, per la qual cosa es recomana presentar la sol·licitud evitant l 'ATENCIÓ PRESENCIAL QUE NOMÉS PODRÀ REALITZAR-SE MITJANÇANT CITA PRÈVIA. En el cas que alguna documentació no es presente, se t'avisarà mitjançant la llista de la pàgina web o l'enviament d'un text SMS perquè la pugues aportar posteriorment.

 

Bases y convocatòria

DECRET 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

S'ha publicat en el DOGV del 4 de maig, el Decret 52/2020, que regula les ajudes per a lloguer d'habitatge destinades a persones o unitats familiars que a conseqüència de l'emergència sanitària produïda per la COVID, es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

El termini de sol·licituds comença el dia 5 de maig a les 9.00 h i finalitza el dia 30 de juny a les 12.00 h.

TOTA LA INFORMACIÓ DE LES AJUDES ESTÀ DISPONIBLE EN AQUEST ENLLAÇ: Requisits, terminis, documentació que s'ha de presentar, forma de presentació de la sol·licitud.

 

- Si ha oblidat presentar documentació, una vegada presentada la sol·licitud, l'adjunte a través d'aquest procediment telemàtic.


Informació pràctica per als ajuntaments i altres entitats locals per a la tramitació d'aquestes ajudes

  • Els ajuntaments i mancomunitats que es van inscriure com a entitats tramitadoras de les ajudes al lloguer d'habitatge per emergència habitacional podran tramitar aquestes ajudes amb l'autorització de la persona sol·licitant d'aquestes en un formulari annex.
  • Els ajuntaments i mancomunitats que disposen de la credencial per a tramitar les ajudes al lloguer d'habitatge de la convocatòria 2020 igualment podran tramitar aquestes ajudes.
  • Els ajuntaments i mancomunitats que no disposen de la credencial per a tramitar les ajudes, podran obtindre-la mitjançant l'ompliment d'aquest imprés "Credencial per a l'habilitació específica en la tramitació telemàtica de les ajudes".