Seguretat viària

Nom Data de publicació
Anàlisi d’accidentalitat
Mapes d'accidentalitat
Taules de dades
Evolució de l'accidentalitat 2003-2017 2018-07-20 14:53:08.234
Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 2015 2016-05-10 11:48:58.254
Informe sobre la gestió de la Seguretat viària 2016 2017-07-27 14:20:55.309
Resum executiu de Seguretat Viària 2016 2017-07-27 14:21:42.691
Guies i recomanacions
Recomanacions per a la millora de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2003-2004)
Reductors de velocitat i passos reductors de vianants
Guia per a la redacció de l'annex de seguretat viària 2014-05-05 14:09:49.38
Marginals de carreteres (del pla de seguretat viària 2003-2004) 2014-05-05 14:09:49.08
Pàgines grogues de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2013-2014) 2014-05-05 14:09:49.872
Recomanacions Glorietes CITMA 2015 2014-05-05 14:09:51.993
RECOMANACIONS SOBRE SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES EN CARRETERES DE CARACTERÍSTIQUES REDUÏDES 2018-07-11 09:09:38.933
Problematica de les rotondes partides (Pla03-04) 2014-05-05 14:09:51.255
Recomanacions per a la millora de la seguretat viària dels motociclistes a les carreteres de la Ctat Valenciana 2017-06-22 11:13:42.711
Jornades Cursos i Congressos de seguretat viària
Consideracions sobre la norma de protecció de motociclistes a la Ctat Vcna - 2010
Seguretat viària en zona urbana - 2010
La seguridad vial en época de crisis (VI congrés seguretat viària) – 2013 2014-05-05 14:26:07.231
Plans i programes
Programa de Seguretat Viària 2013-2014
Programa de Seguretat Viària 2015-2016
Programa de Seguretat Viària 2018-2019
PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIÀRIA
Llibre blanc sobre protecció de persones usuàries de bicicleta a la Comunitat Valenciana 2017-09-12 14:56:13.432