Ajudes Convocatòries 2020

Ajudes Pla Renhata

Ajudes Pla Renhata

  • Bases

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata

  • Convocatòria

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

  • Informació complementària.

                    Categoria constructiva cadastral de l'habitatge(Cal incorporar els 20 dígits de la referència cadastral)

                  Relació tècnics col·laboradors inscrits

                    Orientacions per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat

                          Classificació d'ecoetiquetes 

                          Ecoetiquetes en el sector ceràmic(web ASCER sostenibilidad/ecoetiquetas)

                          Enllaços per a consultar les ecoetiquetes de revestiments ceràmics:

                          Ecoetiqueta Tipus I: ( web EU ecolabel)

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS RENHATA 2020

Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia COVID-19 que afecten en gran manera el desenvolupament normal de les activitats econòmiques i productives de tota mena, s'està produint un menor ritme de presentació de sol·licituds d'ajudes per a la reforma interior dels habitatges respecte de convocatòries precedents. Amb la finalitat de pal·liar en la mesura del possible els efectes d'aquestes circumstàncies oferint més possibilitats d'accés a les ajudes i sumant estímuls per a l'emprenedoria de les actuacions subvencionables, en interés de les persones potencialment beneficiàries, s'ha acordat ampliar el termini per a la presentació telemàtica de sol·licituds fins a les 23.59 hores del dijous 30 de juliol de 2020 (si vol consultar la Resolució de 09/07/2020, punxe ací)

  • Llistats de sol·licituds i inconvenients

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE, ‘PLA RENHATA 2020', INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 30 de setembre de 2020)

Davant la necessitat de compassar les capacitats funcionals d'aquesta Administració per a avaluar el gran nombre de peticions que han suscitat les diferents convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, conforme a l'indicat en la Base Reguladora 13.3 de l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es comunica que la data de publicació prevista per al dia 30 de setembre, es retarda fins al divendres 2 d'octubre de 2020.

  • Publicació web llistat  de sol·licituds e inconvenients RENHATA 2020 - DATA: 02/10/2020

              Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

              Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

              Llistat de sol·licituds de la província de València

              Cerca personalitzada de l'estat de les sol·licituds

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 20 d'octubre de 2020 inclòs.

Impressos associats a aquest tràmit:

 

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat