Ajudes Convocatòries 2020

Ajudes Pla Renhata

Ajudes Pla Renhata

  • Bases

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata

  • Convocatòria

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS RENHATA 2020

Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia COVID-19 que afecten en gran manera el desenvolupament normal de les activitats econòmiques i productives de tota mena, s'està produint un menor ritme de presentació de sol·licituds d'ajudes per a la reforma interior dels habitatges respecte de convocatòries precedents. Amb la finalitat de pal·liar en la mesura del possible els efectes d'aquestes circumstàncies oferint més possibilitats d'accés a les ajudes i sumant estímuls per a l'emprenedoria de les actuacions subvencionables, en interés de les persones potencialment beneficiàries, s'ha acordat ampliar el termini per a la presentació telemàtica de sol·licituds fins a les 23.59 hores del dijous 30 de juliol de 2020 (si vol consultar la Resolució de 09/07/2020, punxe ací)

 

Categoria constructiva cadastral de l'habitatge

 (Cal incorporar els 20 dígits de la referència cadastral)

  • Orientacions per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat

      Classificació d'ecoetiquetes 

      Ecoetiquetes en el sector ceràmic(web ASCER sostenibilidad/ecoetiquetas)

      Enllaços per a consultar les ecoetiquetes de revestiments ceràmics:

 

                    Ecoetiqueta Tipus I: ( web EU ecolabel)