Visualització de contingut web

Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzada la inscripció. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Lloguer d'embarcacions de recreació      
TECG - Declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

Acrobat reader

TECG - Declaració responsable per a la renovació de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. Prop

Acrobat reader

TECG - Aportació documental per a l'esmena d'un expedient telemàtic existent en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena. Prop

Acrobat reader