Novetats

Exàmens del 2 de febrer de 2019

Exàmens del 2 de febrer de 2019

  • Plantilla amb respostes correctes CAP
  • Cuestionaris de preguntes amb respostes correctes TAXI .Detectat error en les preguntes 15 i 32 del A.P.C. de València, s'han corregit en el qüestionari publicat.
  • Llista provisional aptes i no aptes