Institut Nacional d'Estadística

« Ves enrere

Institut Nacional d'Estadística - Transport

Institut Nacional d'Estadística - Transport

 

Conté:

Estadística de transports de viatgers

Estadística del taxi

Enquestes sobre activitat de les empreses de transport de viatgers

Enquesta de turismes de servei públic