Institut Nacional d'Estadística

« Ves enrere

Institut Nacional d'Estadística - Xifres de població i Censos demogràfics

Institut Nacional d'Estadística - Xifres de població i Censos demogràfics

 

Conté:

 

Xifres de població i llars         

Xifres de població  

Estimacions intercensals de població

Enquesta contínua de llars

Projeccions de població i llars

Projeccions de població

Projecció de llars

Censos de Població i habitatges

             Cens de població i habitatges 2011

Cens de població i habitatges 2001

Cens de població i habitatges 1991

Cens de població 1981

Censos de població del període 1857-1970

Sèries històriques de població

Alteracions dels municipis en els censos de població des de 1842