Igualtat i Habitatge signen un acord per a incrementar el parc d'habitatge públic destinat a dones en situació de violència de gènere

13/01/2021
Igualtat i Habitatge signen un acord per a incrementar el parc d"habitatge públic destinat a dones en situació de violència de gènere

- Oltra: "Complim el compromís del Consell de donar resposta ràpida a les dones víctimes de la violència masclista, que es recull en el Pacte del Botànic II"
- Martínez Dalmau: "Habitatge invertirà enguany mig milió d'euros a reformar i millorar els habitatges destinats a les víctimes, cosa que ens permetrà incorporar-ne 30 més als que ja hi ha"La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, han signat un conveni per a facilitar l'accés d'habitatges de lloguer a dones en situació de violència de gènere.

Aquests habitatges són gestionats per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) i es destinen a dones víctimes de violència de gènere, siga de manera individual o per mitjà de projectes destinats a la integració, l'acompanyament i el seguiment a través de l'Institut de les Dones.

La vicepresidenta Mónica Oltra ha destacat la importància d'aquest acord, amb el qual "es compleix un dels objectius del segon eix del Pacte del Botànic II". En concret, el punt 4 diu que es rehabilitarà en l'oferta del parc públic d'habitatge, almenys, un 10 % per a garantir recursos residencials destinats a dones víctimes de violència gènere i persones que tinguen a càrrec seu. Se subscriuran convenis específics amb aquest efecte.

Per la seua banda, Martínez Dalmau ha recalcat que "el conveni és la reassignació dels compromisos del Govern contra la violència masclista; un govern feminista i les dades així ho demostren. No només hem superat el percentatge previst dels habitatges del parc públic, sinó que, i a més, també destinarem el deu per cent dels habitatges que estem adquirint per tanteig per a les víctimes. Això ens permet destinar en aquest moment 30 habitatges més".

En aquest sentit, la vicepresidenta Oltra ha assenyalat que l'acord signat hui "cobra especial rellevància en el marc de la xarxa residencial per a atendre dones víctimes de la violència de gènere" que gestiona la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Es posa de manifest, hi ha afegit, l'esforç que s'ha fet per a "configurar un sistema d'atenció que cada vegada té més recursos per a donar resposta ràpida a les dones en aquesta situació, així com als seus fills i filles, que també són víctimes directes de la violència masclista".

"Les dones que estan en aquesta situació necessiten una acollida i un acompanyament molt intens en el primer moment", ha explicat Oltra, que ha assenyalat que aquest treball "es fa en els centres de recuperació integral de la Conselleria" ?la qual cosa els permet tornar a "construir-se com a persones després d'haver patit continuadament la violència de gènere i haver-se desconstruït"?, als quals la Conselleria destina 4,1 milions d'euros anuals.

Després d'això hi ha un altre pas abans de tornar a la vida ordinària, "en el qual cobra especial rellevància l'acord signat hui. És un pas intermedi en què les dones maltractades van a un habitatge, en aquest cas del parc públic de la Generalitat, que ens permet seguir acompanyant-les, encara que amb menys intensitat, perquè, finalment, puguen fer el pas de desenvolupar el seu projecte de vida independent i tornar a la vida ordinària".

Oltra ha destacat que en "el Govern del Botànic hem apostat des de l'inici per la configuració i l'ampliació d'aquesta xarxa que s'està intensificant amb l'acord signat hui".

En concret, ha informat que des de 2015 la Generalitat compta amb "70 habitatges fixos que s'han ampliat amb 23 més", als quals se'n sumaran més gràcies a la dotació amb què compta la Vicepresidència Segona per a reformar els habitatges, la qual cosa demostra l'esforç que fa el Consell per a millorar el sistema de protecció de dones en situació de violència de gènere.

Increment de recursos residencials

Per la seua banda, Martínez Dalmau ha afegit que la Conselleria d'Habitatge invertirà enguany mig milió d'euros a reformar i millorar els habitatges destinats a les víctimes.

Cal destacar que un 10 % dels habitatges del parc públic es destina a dones víctimes de violència de gènere. Així, des de juny de 2015, han sigut 104 els habitatges del parc públic adjudicats a dones víctimes de violència masclista per mitjà del conveni. Això significa que més d'un 10 % dels habitatges adjudicats han sigut per a dones en situació de vulnerabilitat especial.

Centres Dona 24 Hores

En la seua intervenció, Mónica Oltra ha destacat l'esforç que s'ha dut a terme per a reforçar la xarxa de centres assistencials, amb un increment del 125 % en el nombre de professionals per a atendre aquestes dones, que ha passat de 87 en 2015 a 197 en l'actualitat.

La vicepresidenta s'ha referit al treball que s'ha fet des del començament de la pandèmia per la COVID-19, "durant la qual s'ha produït un augment del 58 % de les atencions a dones que, en el confinament del primer estat d'alarma, estaven convivint forçosament amb el seu agressor".

En concret, de gener a octubre de 2020 un total de 9.500 atencions presencials a dones en situació de violència de gènere a través de la xarxa de centres Dona 24 Hores. Del total, 6.670 gestions en corresponen a seguiment de casos ja coneguts prèviament, un 71,5 % més que de gener a octubre de 2019. No obstant això, la situació provocada pel confinament a causa de la COVID-19 ha influït en el descens de nous casos atesos un 28,5 %, en comparació amb l'exercici anterior, amb un total de 2.698 atencions.

Així mateix, en els 10 primers mesos de 2020 es van atendre 52.722 consultes telefòniques, la qual cosa suposa una mitjana de 175 al dia.

Conveni entre Igualtat i l'EVHA

Amb la signatura d'aquest conveni no només es pretén mantindre aquest percentatge sinó incrementar-lo. Així, en virtut del que es disposa en l'article 158 del Decret 75/2007, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de protecció pública a l'habitatge, es tenen en compte criteris preferencials per a dones víctimes de violència de gènere, mitjançant el qual es concedeixen 50 punts; prioritat màxima. Les altres situacions preferencials reben puntuacions entre 10 i 15 punts.

Un dels objectius bàsics de la política d'habitatge de la Generalitat és elaborar, promoure i executar les mesures orientades a possibilitar l'articulació de polítiques d'integració i inclusió en relació amb l'allotjament de col·lectius amb especials dificultats socials d'adaptació: com ara les dones víctimes de violència de gènere.

En concret, des d'Habitatge s'estan realitzant obres de reparació de 18 habitatges propietat d'EVHA, o adscrits a aquesta, ubicats en 13 municipis de la Comunitat Valenciana, que es destinaran a dones víctimes de violència de gènere. La Vicepresidència Segona destina mig milió d'euros a l'any al manteniment i el condicionament d'aquests habitatges.

Arxius relacionats