La Generalitat inicia les obres de regeneració i de rehabilitació del grup d'habitatge públic de Riba-roja de Túria

11/01/2021
La Generalitat inicia les obres de regeneració i de rehabilitació del grup d"habitatge públic de Riba-roja de Túria

- L'actuació suposarà una inversió de 544.500 euros
- Els treballs se centraran en la millora en façanes, cobertes, portals, escales i replanellsLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha iniciat les obres de regeneració dels elements comuns del grup d'habitatges públics Ciutat Jardí a Riba-roja de Túria, amb un cost de 544.500 euros.

Aquestes obres s'emmarquen en els plans d'intervenció integral sostenible (PIINS) que la Generalitat està desenvolupant per a dignificar i millorar les condicions de determinats grups d'habitatge públic, com el de Riba-roja de Túria, format per 104 habitatges. Unes actuacions que també es complementen amb mesures d'atenció social i normalització d'ocupació dels habitatges.

L'actuació que ara comença inclou la reparació de façanes, clevills i fissures; pintada de reixes; substitució de làmines de galeria, de rajoles i arrancades. Es durà a terme la neteja de la coberta, la instal·lació de reixeta de protecció en els albellons i es repararà la cornisa de formigó.

En els portals i les escales, es procedirà a la demolició i es col·locaran noves peces de brancal d'entrada dels accessos. Es netejarà i repararà el paviment i l'escalonat de terratzo, els replanells intermedis i les escales, amb la substitució de les peces danyades. També es renovaran els elements metàl·lics de baranes i escales; la instal·lació elèctrica i de protecció contra incendis; es reposaran els porters electrònics, i la xarxa de sanejament.

De la mateixa manera, es repararan o renovaran les portes d'accés als portals, les finestres de les escales i es col·locaran bústies noves.

El director general d'EVha, Alberto Aznar, ha assegurat que les polítiques de rehabilitació dels últims anys "han permés millorar en certa manera el parc d'habitatges existent, però continua sent prioritari abordar les àrees més sensibles i degradades i donar suport als sectors de la població més vulnerables que tenen grans dificultats per a accedir a aquesta rehabilitació".

Arxius relacionats