El Consell aprova un conveni amb l'Ajuntament de Dénia per al desenvolupament d'un projecte pilot de la xarxa d'habitatge Xaloc

11/09/2020

- És el primer conveni amb un ajuntament per a la posada en marxa d'un servei de finestreta única
- Té un pressupost de 69.600 euros amb una duració de dotze mesosEl Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de Dénia per al desenvolupament d'un projecte d'innovació perquè es constituïsca un projecte pilot d'oficina per a la posada en marxa de la futura Xarxa d'Administracions Locals i Comarcals d'Habitatge, Xaloc.

El conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de Dénia té un pressupost de 69.600 euros amb una duració de dotze mesos.

El conveni s'emmarca en l'Acord, de 26 de juny de 2020, del Consell, pel qual es va aprovar el conveni-tipus amb ajuntaments o mancomunitats.

Tal com s'enuncia en el primer repte identificat en el pla 'Hàbitat 20-30' de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, és necessari revisar el model de governança en el territori valencià per a fomentar des de l'Administració autonòmica la conformació i el reforç d'una xarxa de suport als ens locals.

En aquest context es planteja la Xarxa d'Administracions Locals i Comarcals d'Habitatge, Xaloc, com a organisme col·laborador de la Generalitat i en la condició d'organisme de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana per a facilitar l'accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar la integració dels espais urbans.

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de l'encàrrec de gestió entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i entitats locals de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d'un projecte d'innovació que consisteix en l'experimentació d'un cas pilot per a la creació de la futura xarxa d'oficines Xaloc, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana de la Comunitat Valenciana.

El municipi de Dénia té capacitat de gestió suficient per a dur a terme les activitats i els serveis que són responsabilitat de la Generalitat en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis, i està interessat a obtindre d'aquesta conselleria els recursos econòmics necessaris per a realitzar-los.

Mitjançant el conveni s'encomanen cinc unitats de servei, les funcions bàsiques de les quals són: finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; gestió de l'hàbitat; protecció de la tinença de l'habitatge; rehabilitació i eficiència energètica, i un observatori local de l'habitatge.