El Consell aprova un conveni amb ajuntaments i mancomunitats per a la futura xarxa d'oficines Xaloc de finestreta única en matèria d'habitatge

26/06/2020

- Es tracta d'una experiència pilot que forma part del projecte europeu d'innovació i investigació Save the homes
- Inicialment se signaran convenis amb set ajuntaments i cinc mancomunitatsEl Consell ha autoritzat un conveni entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i els corresponents ajuntaments i mancomunitats per al desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en l'experimentació d'un cas pilot per a la creació de la futura xarxa d'oficines Xaloc, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana de la Comunitat Valenciana.

Aquesta acció forma part del projecte europeu d'innovació Save the homes, en el qual la Vicepresidència Segona participa a través de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Es tracta d'un projecte Horizon 2020 l'objectiu del qual és accelerar el nombre d'habitatges que es rehabiliten en la Comunitat Valenciana anualment.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis per part de la Vicepresidència Segona exigeix una immediatesa i proximitat amb els ciutadans. Així doncs, per a una major eficiència i atenció més directa, és necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament a les entitats locals.

Aquest conveni estableix les activitats que s'encomanen als ajuntaments i mancomunitats, que s'organitzen en quatre unitats de servei: unitat de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; unitat de gestió de l'hàbitat; unitat de protecció de la tinença de l'habitatge; i unitat d'Observatori Local de l'Habitatge.

D'acord amb aquest conveni, les entitats locals es comprometen a tindre una oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris d'atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives que es realitzen. També hauran de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives que es realitzen i de tota una altra actuació susceptible de ser comptabilitzada.

Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i implementació del programa Xaloc i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament.

Per part seua, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en les oficines que integren el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació entre les entitats locals.

Les entitats amb les quals es negociarà la subscripció dels convenis del projecte pilot són els ajuntaments d'Elx, Onda, València, Alacant, Castelló de la Plana, Orihuela, Torrevieja i les mancomunitats de L´Alcoià i El Comtat, La Safor, L´Horta Sud, L´Horta Nord i La Ribera Alta.

El conveni tindrà una vigència d'un any, que podrà prorrogar-se anualment fins a un màxim de quatre anys. Es constituirà una comissió de seguiment formada per tres representants de la Vicepresidència Segona i tres de l'entitat local.