La Conselleria d'Habitatge simplifica el procediment per a agilitzar l'assignació d'habitatges de lloguer assequible

02/06/2020

- L'objectiu és facilitar i reduir els tràmits a la ciutadania mitjançant la simplificació de la documentació sol·licitada inicialment
- El nou procediment està operatiu des de l'1 de junyLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha agilitzat el procediment per a l'assignació d'habitatges de la seua propietat en règim de lloguer assequible per a facilitar i reduir els tràmits administratius a la ciutadania.

El director general d'EVha, Alberto Aznar, ha signat una instrucció l'objectiu de la qual és "reduir al màxim possible la càrrega burocràtica i administrativa als sol·licitants d'habitatge i, per a fer-ho possible, hem modificat la gestió". Aquest procediment està operatiu des de l'1 de juny.

En els últims anys, l'augment desmesurat dels preus en el mercat del lloguer ha fet que les sol·licituds per a accedir a habitatges d'EVha en arrendament assequible s'hagen multiplicat.

Per a tindre una gestió més eficient, i amb la finalitat de facilitar i simplificar les relacions amb la ciutadania, ha sigut necessari variar el criteri d'admissió, que inicialment considerava que una sol·licitud era admesa només quan quedava acreditat que el sol·licitant complia els requisits establits en la normativa.

A partir d'ara, una sol·licitud és admesa amb el mínim de documentació. Únicament s'haurà d'omplir un formulari, que haurà d'estar acompanyat de la declaració responsable del compliment de requisits, de les circumstàncies personals i socioeconòmiques per a la prebaremació i dels DNI/NIE de les persones sol·licitants. Una vegada la família és inclosa en el procés d'assignació d'un habitatge, es comprovarà que compleix els requisits.

Les sol·licituds admeses s'ordenaran tenint en compte la puntuació obtinguda segons el que ha declarat cada sol·licitant. En les que tinguen una puntuació més alta en la baremació provisional, se'ls demanarà la documentació necessària que acredite el compliment dels requisits i les situacions personals i socioeconòmiques contingudes en la declaració responsable. Les sol·licituds que no ho acrediten perdran la puntuació o seran excloses.

Arxius relacionats