La Conselleria d'Habitatge estableix una moratòria en el pagament del lloguer de locals públics per a professionals autònoms i pimes

25/03/2020

- Les persones arrendatàries de locals que es troben afectats per les conseqüències econòmiques del coronavirus podran sol·licitar una bonificació del 100 %
- El període de la moratòria s'estableix en tres mesosLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha establit una moratòria del pagament del lloguer dels locals propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha). Aquesta és una de les mesures extraordinàries que el Consell està aplicant per a ajudar autònoms i petites empreses a fer front a la situació de crisi provocada pel COVID-19.

La moratòria s'estableix per un termini de tres mesos, per la qual cosa s'ha acordat no remetre els rebuts de les rendes del lloguer corresponents als mesos d'abril, maig i juny, ja que el de març ja es va emetre al començament de mes, tal com estableix el règim habitual. Aquests lloguers es pagaran en els sis mesos següents a la fi de la moratòria.

Amb caràcter excepcional, els inquilins i inquilines d'aquells locals que estiguen afectats per les conseqüències econòmiques del coronavirus podran sol·licitar una bonificació del 100 % de l'arrendament. Per a fer-ho, hauran d'acreditar determinades condicions, com per exemple la suspensió de l'activitat o la pèrdua d'ingressos, i s'estudiarà en cada cas la possible bonificació.

Aquesta mesura complementa la que ja va anunciar aquesta setmana el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que suspén durant tres mesos el pagament de les rendes del lloguer a tots els i les residents de tots els habitatges de lloguer que formen el parc públic de la Generalitat.

Martínez Dalmau ha declarat que, des del Consell, "estem prenent les mesures necessàries per a intentar reduir al màxim l'impacte econòmic i social que està causant aquesta crisi provocada pel coronavirus i el confinament que requereix per a fer-li front".

En aquest sentit, ha destacat la necessitat que les administracions públiques facen un pas més per a "alleujar les càrregues econòmiques dels ciutadans, en aquest cas amb la moratòria o bonificació en el lloguer dels locals de petites empreses o entitats".

Per la seua banda, el director general d'EVha, Alberto Aznar, ha assegurat que aquesta "situació excepcional ha obligat a la paralització dràstica de l'activitat i hem d'adoptar mesures acords per a ajudar autònoms i xicotets empresaris".

Així mateix, ha informat que els inquilins i inquilines que siguen susceptibles de beneficiar-se d'aquestes bonificacions poden posar-se en contacte mitjançant els telèfons i correus que hi ha en la web consulteu ací.

Per a locals de València i Castelló: telèfon 96 196 47 00 i correu electrònic activos_evha@gva.es. Per a locals d'Alacant: telèfon 96 593 82 55 i correu electrònic activosalicante_evha@gva.es.