El director general d'EVha presenta a Salamanca les principals línies d'actuació de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12/02/2020
El director general d"EVha presenta a Salamanca les principals línies d"actuació de la Conselleria d"Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

- Alberto Aznar participa en el congrés 'La tutela jurídica ambiental de les ciutats sostenibles'
- Destaca que "no pot haver-hi dret a la ciutat sense dret a l'habitatge i sense que siga sostenible"El director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, ha presentat a Salamanca les principals línies d'actuació que la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica està desenvolupant per a impulsar el dret a l'habitatge i la regeneració urbana en el territori valencià, i convertir-la en una de les prioritats del Consell.

Allí ha participat en el V Congrés de Dret Ambiental Espanya/Brasil 'La tutela jurídica ambiental de les ciutats sostenibles', que acull la Universitat de Salamanca i en el qual participen investigadors i professionals relacionats amb el dret ambiental i el desenvolupament sostenible de ciutats, el planejament urbà i l'habitatge.

A l'inici de la seua intervenció, ha destacat que "no pot haver-hi dret a la ciutat sense dret a l'habitatge i sense que siga sostenible". En aquest sentit, ha relacionat les polítiques en matèria d'habitatge i regeneració urbana que la Generalitat està posant en marxa per a dignificar i ampliar el parc públic d'habitatge, des del prisma de la unió de polítiques d'habitatge, junt amb polítiques de sostenibilitat ambiental.

A més, ha destacat la importància de les noves línies de transició ecològica en què treballa la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, centrades en l'eficiència energètica en la construcció i l'edificació amb factors de sostenibilitat.

Així, ha fet referència a iniciatives com les àrees de renovació i regeneració urbana (ARRU) i els plans d'intervenció integral sostenible (PIINS) en grups d'habitatge públic de la Generalitat, per a millorar les condicions de conservació dels edificis, de les instal·lacions generals, i facilitar-hi accessibilitat; així com, a la regeneració dels espais urbans que envolten els immobles per a dotar els veïns amb llocs més dignes en què conviure en comunitat.

D'altra banda, també ha exposat una de les línies d'actuació per a ampliar el parc públic d'habitatges. Es tracta del Pla de gestió integral de sòl, que la Conselleria ha concretat en el concurs per a la constitució d'un dret de superfície sobre parcel·les d'EVha per a la construcció i la gestió d'habitatge cooperatiu en model de cohabitatge.

Arxius relacionats