L'informe de la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació eleva a 3.313 els edificis afectats per la DANA

02/12/2019

- En total, hi ha 5.513 habitatges afectats
- S'ha comptat amb un dispositiu de 80 tècniques i tècnics, organitzats en 4 equips de treballEl nombre d'edificis afectats per la DANA ascendeix a 3.313, segons l'informe elaborat per la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació. 1.983 són blocs d'habitatges i, en total, hi ha 5.513 domicilis afectats. 9 edificis s'han afonat, 549 tenen danys greus i 1.906 més tenen danys lleus.

Aquests expedients estan distribuïts entre 22 municipis, quasi tots ubicats al Baix Segura, així es desprén de l'informe que ha sigut presentat en la Junta de Patrons de l'Institut Valencià d'Edificació -IVE-, que presideix el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau.

El procés d'inspecció s'ha dividit en dues fases; en la primera s'inclouen 2.405 edificis, i en la segona, que comença a principi de desembre, s'inclouen la resta dels immobles. Per a això, s'ha comptat amb un total de quasi 80 tècnics i tècniques, organitzats en 4 equips de treball, dirigits pels respectius coordinadors.

També s'ha format un equip de personal expert en avaluació de danys estructurals per catàstrofes per a la presa de decisions rellevants, en especial, en els casos de construccions amb presència de danys greus o riscos de col·lapse.

Martínez Dalmau ha destacat que "l'objecte del servei que coordina la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació és valorar els danys experimentats i detectar possibles situacions que comporten risc per a la seguretat de les persones en les propietats afectades".

Els habitatges amb danys d'especial consideració són de difícil avaluació mitjançant una sola inspecció visual (inspecció que genera la fitxa ràpida IER), per la qual cosa professionals especialistes, seguint els protocols d'actuació, duen a terme una avaluació detallada per a garantir la seguretat de l'edificació (informe complementari d'estructura o d'aquelles instal·lacions com electricitat o gas que presenten danys importants).

L'informe fa referència a un total de 1.983 expedients que han sigut finalitzats, supervisats i validats a data 1 de desembre de 2019, dels 3.313 que cal inspeccionar.

Amb informe complementari d'estructura consta que en són 32, amb informe complementari d'electricitat, 22, i, amb una acta de mesures preventives, un total de 84, que inclouen apuntalaments, acordonaments i demolicions, principalment.

S'han avaluat econòmicament els danys ocasionats en cada edifici, per a la qual cosa s'ha distingit entre aquells en què s'ha produït un col·lapse o destrucció total, els que han experimentat danys estructurals greus i aquells altres que només tenen danys lleus o no estructurals.

Aquesta classificació és necessària per a poder atorgar les corresponents ajudes econòmiques que gestiona la Direcció General de Qualitat en l'Edificació, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

Els expedients corresponen als municipis d'Ontinyent, Orihuela, Almoradí, Dolores, Callosa de Segura, Daya Nueva, Jacarilla, Rafal, San Fulgencio, Daya Vieja, Cox, Formentera del Segura, Benferri, Redován, Algorfa, Benejúzar, Catral, Rojales, San Isidro, Torrevieja, Bigastro, Granja de Rocamora, Benijófar, Albatera, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas i Los Montesinos.

Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació

Dins de les unitats bàsiques previstes en el Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana està la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació, que s'organitza en diversos grups, en funció del tipus de tasca que s'ha de realitzar.

Un d'aquests és el Grup d'Edificacions, la funció del qual és l'avaluació dels danys ocasionats per catàstrofes en edificis i que està composta per personal tècnic de la conselleria competent en matèria d'arquitectura i habitatge, arquitectes i personal tècnic professional del sector de l'habitatge representat pels col·legis professionals, així com per l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE).

L'IVE, com a entitat creada per a la investigació i el desenvolupament en el sector de l'edificació, entre les seues activitats du a terme l'elaboració de procediments, protocols i guies d'inspecció, avaluació i intervenció per a la rehabilitació d'edificis existents amb lesions ocasionades per catàstrofes (sisme, inundacions, incendis, etc.) i, per a això, disposa dels mitjans humans i materials necessaris per a desenvolupar treballs relacionats amb l'avaluació de danys per catàstrofes en edificis.

Protocols i gestió de l'emergència

L'IVE, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat amb competències en habitatge i gestió d'emergències, elabora els documents tècnics que són els que han d'utilitzar els/les tècnics/tècniques que formen part del Grup d'Edificacions de la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació, sempre a instàncies i per encàrrec dels serveis de coordinació d'emergències de la Generalitat Valenciana.

Per a la gestió eficient, coordinada i ràpida en el procés d'avaluació de danys dels immobles afectats, els procediments i protocols utilitzats s'han informatitzat i automatitzat de manera intel·ligent, perquè la descàrrega de dades i el seguiment dels nombrosos expedients siga immediata i tota la informació quede centralitzada i accessible via internet. Així mateix, s'ha efectuat un control exhaustiu de tot el procés en l'elaboració d'informes amb l'objecte de garantir la qualitat i traçabilitat en tot el complex procés, atés que s'està treballant amb més de 3.000 edificis en un curt període de temps per a donar resposta ràpida a la situació d'emergència.

Arxius relacionats