La Generalitat adjudica la reparació d'habitatges d'EVha en lloguer assequible de la província d'Alacant per 1,2 milions d'euros

28/11/2019
La Generalitat adjudica la reparació d"habitatges d"EVha en lloguer assequible de la província d"Alacant per 1,2 milions d"euros

- El contracte inclou, principalment, obres de reparació, manteniment i conservació en habitatges, locals i altres immobles de l'entitat


La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat les obres de reparació i manteniment d'immobles que l'entitat té en lloguer assequible a la província d'Alacant per un import d'1.210.000 euros.
 
EVha és propietària d'habitatges de protecció pública (HPP) amb destinació a lloguer i venda, així com locals i garatges. Uns immobles en què l'entitat té l'obligació de fer les actuacions corresponents de reparació, manteniment i conservació.

El contracte, que s'ha adjudicat per a un període de dos anys, inclou obres de millora en els elements comuns dels edificis, així com a l'interior d'habitatges, locals o altres immobles que es consideren necessaris per a garantir-ne l'habitabilitat i evitar situacions de risc.

També comprén intervencions de manteniment ordinari d'elements comuns i intervencions per a assegurar la funcionalitat correcta dels serveis i les instal·lacions dels immobles, com ara sanejament general, lampisteria, electricitat, etc.

Aquesta partida també inclou la reparació d'habitatges que s'han recuperat perquè reunisquen els requisits d'habitabilitat amb la finalitat que puguen ser novament llogats en arrendament assequible.

Arxius relacionats