La Generalitat adjudica les obres de millora d'elements comuns del grup d'habitatge públic de Benaguasil

08/11/2019
La Generalitat adjudica les obres de millora d"elements comuns del grup d"habitatge públic de Benaguasil

- La inversió de 305.260 euros en aquesta actuació forma part d'un pla d'intervenció integral sostenible


La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per mitjà de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat les obres de rehabilitació d'elements comuns del grup d'habitatge públic de Benaguasil per un import de 305.260 euros.

Les obres que es duran a terme al grup inclouran reparacions estructurals puntuals (patis interiors i pilars de zona inferior d'alguns pilars), en coberta (canalons, engolidors, juntes, impermeabilització, reposició de peces trencades) i façanes (neteja, reparació i cegat de jardineres, substitució de gelosies metàl·liques per ceràmiques).

També s'actuarà en portals i escales, instal·lacions noves (porta de comptadors, reposició de videoporter, etc.) així com treballs en el buit, la cabina i la sala de màquines dels ascensors.

De la mateixa manera, les millores d'urbanització suposaran l'execució de rampes i d'escales d'accés als portals, la reordenació dels espais enjardinats, la repavimentació i la millora de l'enllumenat.

Aquestes actuacions formen part d'un pla d'intervenció integral sostenible (PIIS) que s'estan posant en marxa en determinats grups del parc públic d'habitatges de la Comunitat, entre els quals hi ha el de Benaguasil.

A més de mesures d'atenció social i de normalització d'ocupació dels habitatges, els PIIS incorporen actuacions sobre els elements comuns dels edificis i els espais lliures, amb l'objectiu de millorar les condicions d'urbanització de l'entorn dels edificis.

Arxius relacionats