La Generalitat concedeix més de 5 milions d'euros per a la regeneració urbana i rural

05/11/2019
La Generalitat concedeix més de 5 milions d"euros per a la regeneració urbana i rural

- Ontinyent, Castelló, Gandia i Burjassot rebran aquestes ajudes
- Els municipis podran millorar diferents àrees residencials amb la rehabilitació d'edificis i obres de reurbanització d'espais públicsLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha resolt la concessió de més de 5 milions d'euros per a les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural en el marc del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, convocades -per primera vegada per concurrència pública? el març de 2019.

Quatre municipis han sigut els adjudicataris d'aquesta convocatòria d'ajudes, els objectius dels quals són millorar els teixits residencials, recuperar conjunts històrics, centres urbans, barris degradats (inclosos expressament l'infrahabitatge i el barraquisme) i nuclis rurals.

En el seu conjunt, les ajudes a la regeneració i la renovació urbana insisteixen en el foment de la conservació, la millora de l'eficiència energètica i la implantació de l'accessibilitat universal, no només dels edificis, sinó també de l'entorn urbà en el qual desenvolupen les seues vides les persones que l'habiten.

Són subvencionables tant la rehabilitació edificatòria com la demolició i la reconstrucció posterior, com també els costos de reallotjament temporal que, si escau, puguen ser necessaris per a dur a terme els objectius de la regeneració urbana.

Les ajudes concedides, de caràcter pluriennal, ascendeixen a un total de 5.810.457,26 euros, dels quals 5 milions corresponen a l'aportació del Ministeri de Foment i 810.457,26 euros a l'aportació de la Generalitat Valenciana.

Del total concedit, Ontinyent rebrà 1.971.000 euros (1.620.000 euros del Ministeri de Foment i 351.000 de la Generalitat), Castelló de la Plana 1.323.293,30 euros (1.193.293 euros del Ministeri i 130.000 euros de la Generalitat), Gandia 1.460.999,98 euros (1.245.999,98 euros del Ministeri i 215.000 euros de la Generalitat) i Burjassot 1.055.163,98 euros (940.706,23 euros del Ministeri, amb una diferència respecte de la subvenció sol·licitada de 178.665,23 euros per la falta de crèdit, i 114.457,26 euros de la Generalitat).

Novetat en els criteris de valoració

Per a la concessió d'aquestes ajudes del programa ARRUR i com a novetat, les sol·licituds s'han valorat d'acord amb criteris tècnics objectivables. El procediment obert en règim de concurrència competitiva va donar com a resultat la presentació de 18 propostes, de les quals finalment 12 van poder ser valorades.

Respecte de la necessitat d'intervenció en l'àmbit, el factor amb més pes ha sigut el nivell de vulnerabilitat de la zona, segons el Visor d'Espais Urbans Sensibles de la Comunitat Valenciana (VEUS). També s'han valorat la protecció del patrimoni cultural i l'existència de deficiències en l'entorn urbà i en els edificis com a problemes d'accessibilitat, així com la detecció d'aquests per mitjà de processos de participació ciutadana.

En relació amb la idoneïtat de les intervencions proposades, s'ha valorat l'aplicació de la perspectiva de gènere i la proposta de mesures complementàries de caràcter social, ambiental i paisatgístic.

Així mateix, s'ha valorat una aportació econòmica major per part dels ajuntaments, per damunt del mínim establit, per a afavorir a les unitats de convivència amb menys recursos i en situació de vulnerabilitat més alta.

Arxius relacionats