La Generalitat organitza a València la quarta trobada del projecte europeu d'innovació del programa H2020 TripleA-reno

05/11/2019

- L'objectiu és accelerar la ràtio de renovació d'habitatges a través de l'evidència dels beneficis que suposen aquestes renovacions
- IVE i EVha exposen els avanços del projecte pilot que es desenvolupa en habitatges d'AlmoradíLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha organitzat la quarta trobada de socis del projecte europeu d'innovació del programa H2020 TripleA-reno.

Durant dos dies, València es converteix en la ciutat amfitriona d'aquest projecte, que ja es troba en l'equador, i en el qual es farà un seguiment i coordinació del desenvolupament d'aquest.

L'objectiu del TripleA-reno és millorar l'eficiència energètica en edificis d'habitatges. Per a fer-ho, s'analitza la despesa energètica de les unitats familiars i s'introdueixen mesures que poden anar des de simples mesures de camp de comportament per a l'eficiència energètica dirigides als residents, fins a mesures de rehabilitació més profundes que donen lloc a un estalvi energètic important.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) i l'Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), forma part d'aquest projecte, que compta amb 15 socis procedents d'Itàlia, Eslovènia, Hongria, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Espanya.

La directora de l'IVE, Begoña Serrano, i el director general d'EVha, Alberto Aznar, han sigut els encarregats d'obrir aquesta trobada, que demostra "l'aposta ferma de la Generalitat per vincular les seues polítiques en matèria d'habitatge a un context europeu que planteja la innovació com un element imprescindible en el desenvolupament de noves estratègies i metodologies en l'àmbit de la rehabilitació", segons responsables de la Vicepresidència Segona.

En la trobada de València es posarà l'accent en una sèrie de tallers en els quals els socis hauran de decidir quins aspectes concrets s'han de plantejar entorn del projecte, com són la importància del vessant etnogràfic (atenció personalitzada als usuaris dels habitatges), de l'eficiència energètica, així com el desenvolupament d'una plataforma d'ajuda a la decisió per a la implantació de mesures d'eficiència energètica d'àmbit europeu.

En definitiva, es tracta d'establir una ambiciosa però senzilla aplicació informàtica que oriente els usuaris sobre el nivell d'eficiència energètica dels seus habitatges, la possibilitat de millorar-lo, i fins i tot permeta comparar els seus habitatges amb altres de similars, a través d'una etiqueta senzilla i amigable dirigida a l'usuari, en la qual s'avalue tant l'eficiència energètica com la qualitat ambiental en els habitatges.

En aquests dos dies també es farà un repàs a la presa de dades posada en marxa en diferents habitatges pilot de diversos socis, per tal de testar l'aplicació dels paràmetres i els índexs que cal tindre en compte en el disseny de la nova aplicació en eficiència energètica que es proposa.

Habitatges pilot a Almoradí

En aquest sentit, cal destacar que la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica aporta al TripleA-reno una promoció d'habitatges protegits de la localitat alacantina d'Almoradí, formada per 5 edificis, amb 9 escales i un total de 51 habitatges. Es tracta d'un grup amb veïns amb capacitat per a involucrar-se en el procés de decisió de les mesures d'eficiència energètica.

La presa de dades en aquest grup d'Almoradí, en dos moments en un any, permetrà fer una avaluació del rendiment energètic i qualitat ambiental dels habitatges i proposar mesures de renovació energètica que suposen un estalvi energètic i una millora de les condicions de confort dels ocupants.

Finalment, convé destacar que una singularitat del TripleA-reno consisteix en el fet que diversos socis, a més d'organismes públics, són associacions d'àmbit europeu que poden donar difusió i amplificar de manera efectiva aquesta valoració de l'eficiència energètica entre propietaris (Unió Internacional de Propietaris d'Immobles), professionals (Consell d'Arquitectes d'Europa) o administracions (Housing Europe, associació d'entitats públiques en matèria d'habitatge social).

Arxius relacionats