La Conselleria d'Habitatge i Atecyr analitzen els vectors que influiran en la transició energètica en l'edificació i la climatització

04/09/2019
La Conselleria d"Habitatge i Atecyr analitzen els vectors que influiran en la transició energètica en l"edificació i la climatització

- La secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat es reuneix amb l'Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració


La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha mantingut una reunió amb l'Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (Atecyr) per a analitzar els principals vectors que influiran en la transició energètica en l'edificació i la climatització.

La secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat, Laura Soto, ha rebut la representació d'Atecyr, encapçalada pel president de l'agrupació, Rafael Vázquez, el president del Comité Tècnic, José Manuel Pinazo, i el membre de comité Víctor Soto.

Atecyr és l'Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració, la missió de la qual és respondre a les necessitats de tècnics del sector de la climatització, la refrigeració i l'eficiència energètica a través de la transmissió d'experiències i coneixements de manera independent i no lucrativa. Es tracta d'un punt de trobada de les opinions i inquietuds per a oferir a la societat solucions sostenibles.

Actualment està formada per 1.500 socis, dels quals prop d'un centenar són empreses del sector i la resta, professionals especialitzats, repartits en 13 agrupacions territorials.

En la reunió s'han tractat qüestions com ara el marc normatiu, els sistemes de climatització eficients, les tendències cap a l'aerotèrmia, l'energia fotovoltaica i l'autoconsum, la innovació en sistemes pioners i el Pla estratègic de rehabilitació del parc existent.

Cal tindre en compte que està pròxima la modificació d'assumptes importants per a aquest sector, com ara el Document bàsic d'estalvi d'energia (CTE DB HE) i el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

També hi haurà novetats en la certificació energètica d'edificis i en la implantació de les directives d'eficiència energètica que implicarà auditar i implantar sistemes de gestió energètica.

Així mateix, en l'actualitat també estan damunt de la taula altres temes com el Reglament de governança de la Unió de l'Energia i Clima, que propulsa un balanç net d'emissions GEI en 2050; l'Estratègia de rehabilitació, amb un índex objectiu del 3 % anual; el Pla nacional integrat de clima i energia; la Llei de canvi climàtic; l'Estratègia de transició justa o l'Estratègia de pobresa energètica.

Aquesta trobada forma part de l'estratègia de treball que la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat desenvoluparà en els pròxims mesos amb prop de 40 organismes i entitats del sector, per a escoltar i enfortir relacions perquè les polítiques que es desenvolupen estiguen a escala de la realitat.

Arxius relacionats