Martínez Dalmau destaca l'esforç del Consell en actuacions com l'ARRU de Xàtiva

23/08/2019

- Va ser signat el 2015 en el marc del Pla estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació i la regeneració i la renovació urbanes
- El cost total de l'actuació és d'uns 4,5 milions d'euros i inclou la rehabilitació de 106 edificisEl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, s'ha interessat per l'execució de l'ARRU de Xàtiva que es du a terme al nucli antic de la ciutat, i s'ha compromés amb l'alcalde, Roger Cerdà, a visitar pròximament les obres.

Martínez Dalmau ha assegurat que "des del Consell s'està fent un gran esforç per a millorar la situació del parc públic d'habitatge a la Comunitat per a millorar les condicions de vida dels valencians i les valencianes. Amb actuacions com la de l'ARRU de Xàtiva pretenem impedir la degradació dels barris i evitar que les famílies es vegen obligades a deixar les seues cases per falta de recursos per a condicionar-les".

El conveni signat establia per a l'exercici de 2018 un desembossament d'1.815.257 euros, dels quals el Ministeri de Foment hi aporta 1.275.000 euros i la Generalitat hi participa amb 540.275 euros.

Cal recordar que l'acord de 2015 entre el Ministeri, la Conselleria i l'Ajuntament fixava una inversió total de 4.428.799 euros, dels quals 1.556.000 euros corresponen al Ministeri, 565.714,28 euros són a càrrec de Generalitat, i la resta a l'Ajuntament de Xàtiva i particulars.

El conjunt de les obres comprenen la rehabilitació de més d'un centenar d'habitatges, que tenen patologies estructurals i problemes d'accessibilitat i barreres arquitectòniques.

També es preveu l'enderrocament de 10 habitatges més, per l'estat d'abandonament i deteriorament que tenen, i la substitució per habitatges nous amb més eficiència energètica (qualificació mínima tipus 'B'), així com el reallotjament temporal necessari de les famílies per a aquesta operació de renovació urbana.

Per la seua banda, les actuacions de reurbanització als espais públics preveuen millorar l'accessibilitat en el medi urbà i en els serveis com el sanejament i l'enllumenat.

El mes de maig, l'Ajuntament de la capital de la Costera va procedir a efectuar els ingressos als beneficiaris de les primeres subvencions per a la rehabilitació d'habitatges.

En concret, als que ja havien complit els requisits exigits i la tramitació dels expedients en obtindre la qualificació definitiva d'actuació per la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat.

En total, es van presentar 106 sol·licituds de rehabilitació d'habitatges. Encara que en un principi, les ajudes ARRU cobrien actuacions de 99 edificis, des del mateix Ajuntament es va acordar estendre les ajudes a les set sol·licituds de més amb recursos municipals, ja que també complien els requisits exigits.

El centre històric de Xàtiva va ser declarat conjunt històric artístic el 1982. Des d'aleshores, s'hi han dut a terme diversos programes i actuacions de renovació urbana dirigits a conservar aquest valuós patrimoni.