La Conselleria d'Habitatge té previst acabar les obres de regeneració urbana del grup Barbacana-les Xiques d'Alcoi a la fi de l'any

16/08/2019
La Conselleria d"Habitatge té previst acabar les obres de regeneració urbana del grup Barbacana-les Xiques d"Alcoi a la fi de l"any

- L'actuació s'emmarca dins de les àrees de regeneració i renovació urbana i té un pressupost de 447.200 euros


La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica té previst acabar a la fi de l'any les obres de l'àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU) que està executant en el grup d'habitatge públic Barbacana-Plaça les Xiques d'Alcoi.

Aquestes obres, que tenen un pressupost de 447.200 euros i es van iniciar al juny, s'emmarquen dins de les ARRU que la Generalitat ha impulsat per primera vegada en diversos grups del parc d'habitatges socials i que està desenvolupant per mitjà de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha).

En l'actualitat també s'estan duent a terme intervencions d'aquest tipus als grups de Sant Llorenç, a Castelló de la Plana; la Coma, a Paterna; els Palmerars d'Elx i Baix Vies, a Sagunt.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica està fent un gran esforç per millorar la situació del parc públic d'habitatge de la Comunitat i les condicions de vida de les persones que l'habiten.

L'objectiu prioritari d'aquestes àrees és afavorir la recuperació urbana, residencial, social i econòmica de cada zona. Les actuacions de rehabilitació estan dirigides a millorar les condicions de conservació i manteniment dels edificis, de les instal·lacions generals, així com a eliminar barreres per a facilitar l'accessibilitat als habitatges i millorar-ne l'eficiència energètica.

En el cas de Barbacana-Plaça les Xiques d'Alcoi, els treballs que s'estan executant són els següents: adequació de portals i elements comuns; impermeabilització de les parets mitgeres; reparació de cobertes i xarxa de sanejament; adequació a la normativa de les instal·lacions d'electricitat, aigua i telecomunicacions; execució de rampes d'accés i baranes i millora de l'enllumenat.

D'altra banda, cal destacar el caràcter social que tenen aquestes obres, ja que l'ARRU disposa d'una clàusula que obliga l'empresa adjudicatària a la contractació, almenys, d'un 50 % de les persones necessàries per a l'execució d'aquestes tasques entre els habitants de la localitat en situació de desocupació de llarga durada, amb prioritat per als residents del barri. Aquestes persones són seleccionades per Labora i, en el cas d'Alcoi, s'està produint una contractació mitjana de quatre operaris al mes durant el període d'execució.

L'ARRU també es complementa amb una sèrie de mesures socials, mitjançant un pla d'intervenció integral sostenible que es desplega conjuntament amb els Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alcoi. L'objectiu d'aquest pla és millorar la qualitat de vida dels habitants per mitjà de la normalització d'aquest grup d'habitatge públic.

Arxius relacionats