La Conselleria d'Habitatge finalitzarà després de l'estiu les obres de rehabilitació i regeneració urbana del grup Sant Llorenç de Castelló

12/08/2019
La Conselleria d"Habitatge finalitzarà després de l"estiu les obres de rehabilitació i regeneració urbana del grup Sant Llorenç de Castelló

- Es tracta de la primera àrea de regeneració i renovació urbana que la Generalitat du a terme en un grup d'habitatge públic
- La inversió arriba als 681.200 euros i el 50% de la plantilla són desocupats de llarga durada del barriLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica té previst finalitzar després de l'estiu les obres de l'àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU) que està executant en el grup d'habitatge públic Sant Llorenç de Castelló.

Aquestes obres s'emmarquen dins de les ARRU que, per primera vegada, ha impulsat la Generalitat en diversos grups del parc d'habitatges socials i que està desenvolupant per mitjà de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha).

L'ARRU de Sant Llorenç serà el primer en el qual s'acabaran les obres, mentre que els treballs de regeneració urbana continuaran en altres grups com la Coma (Paterna), Baix Vies (Sagunt), els Palmerars (Elx) i Plaça les Xiques-Barbacana (Alcoi).

L'objectiu d'aquestes actuacions és adequar i millorar les condicions tècniques, d'habitabilitat i d'accessibilitat d'aquests grups, ajustant les instal·lacions dels edificis a la normativa legal vigent des del punt de vista tècnic i mediambiental.

Les obres de millora dels elements comuns de Sant Llorenç tenen un pressupost de 681.200 euros. Les actuacions se centren principalment en la part de conservació i millora de les condicions d'habitabilitat del grup. Concretament s'estan duent a terme millores d'impermeabilització en façanes i cobertes, la substitució parcial de fusteries de finestres, l'adequació de l'accessibilitat en portals, la modernització de les instal·lacions d'enllumenat i telecomunicacions, així com la millora de les condicions de subministrament d'aigua potable.

Una altra part molt important que tenen aquestes obres és el component social i la generació d'ocupació que aporten en l'entorn. Segons estableix una clàusula de la Conselleria d'Habitatge, almenys el 50 % de la plantilla contractada per a les obres de l'ARRU han de ser desocupats de llarga durada del municipi, amb prioritat per als veïns del grup.

En el cas de Sant Llorenç, gràcies a aquesta intervenció, l'empresa adjudicatària ha contractat cinc veïns del barri. Concretament, tres peons sense qualificació específica i dos oficials d'obra.

A més de les obres en si, l'ARRU es complementa amb una sèrie de mesures socials, a través d'un pla d'intervenció integral sostenible que es desenvolupa conjuntament amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelló. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels seus veïns per mitjà de la normalització d'aquests grups d'habitatges públics, en una acció que perdure en el temps.

Arxius relacionats