Obres Públiques inicia les obres d'un carril de bicis i vianants sobre el pont del riu Mijares per a connectar Fanzara amb el poliesportiu

21/01/2019

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha iniciat les obres d'un carril de bicicletes i vianants al municipi de Fanzara, a la comarca de l'Alt Millars, per a connectar el nucli urbà amb el poliesportiu municipal. Les obres, que tenen un pressupost de 150.000 euros, tindran una durada d'un mes i mig aproximadament.

Segons indica el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, l'actuació consisteix en la construcció d'un carril de bicicletes i vianants, físicament separat del trànsit rodat, que discorrerà per la CV-194, que pertany a la xarxa local de titularitat de la Generalitat. Tindrà una longitud d'uns 400 metres i una amplària mitjana de 2 metres. La calçada es pintarà de roig i discorrerà separada del trànsit rodat mitjançant vorades, suficient perquè es creuen dues bicicletes.

"Amb aquesta actuació, la Conselleria ?ha declarat Domingo? millorarà la mobilitat en aquest municipi i la seguretat dels veïns, ja que dona solució a un dels problemes viaris que hi ha al pont sobre el riu Mijares. L'objectiu és garantir la continuïtat del trànsit per als vianants i els ciclistes del municipi entre els dos marges del riu".

Es dona la circumstància, ha explicat el director general, que al llarg de tot l'any, però amb més incidència en l'època estival, el poliesportiu del municipi de Fanzara es converteix en un dels principals centres d'oci i esport dels veïns.

Aquestes instal·lacions es troben als afores de la població, al marge dret del riu Mijares, i per a accedir a elles s'ha de creuar el pont d'uns 200 metres de longitud, l'estretor del qual fa necessària una actuació que garantisca la seguretat de les persones en el seu accés al poliesportiu.

A més, la Generalitat ha tingut també en compte la gran afluència de visitants al museu a l'aire lliure MIAU i "aquells que no tenen una altra manera d'accedir al nucli urbà ?ha continuat Domingo? que no siga creuant a peu el pont ja que que els autobusos que els transporten aparquen al costat del riu on se situa el poliesportiu".

La solució

Amb la construcció d'aquest carril de bicicletes i vianants es pretén, entre altres millores, regular la circulació de vehicles a motor dins del pont sobre el Mijares, de manera alternativa en cada sentit, a fi d'implantar un carril de bicicletes i vianants al pont, per a solucionar els problemes de discontinuïtat territorial que hi ha al municipi.

Per a connectar el pont sobre el Mijares amb el poliesportiu municipal s'adaptarà la traçada a la topografia del terreny per a assolir una adequada integració en l'entorn.

Finalment, es completarà l'actuació implantant mesures per a moderar la velocitat a la travessia, especialment a la zona pròxima al poliesportiu municipal on la CV-194 forma un revolt de quasi 90 graus.